Almatı Eğitim Ataşeliği

Sözleşmeli Personel Alımı

Sözleşmeli Personel Alımı

T.C.

ALMATI BAŞKONSOLOSLUĞU

Eğitim Ataşeliği

 

DUYURU

     Bakanlığımız yurtdışı temsilciliklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca çalıştırılmak üzere temsilciliğimize sözleşmeli personel pozisyonu için Cumhurbaşkanı Kararı ile açıktan alım izni verilmiş olup, Ataşeliğimizde çalıştırılmak üzere münhal bulunan söz konusu sözleşmeli personel pozisyonuna 1 (bir) personel alımı yapılacaktır.

     Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur. 

 

Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranacak Şartlar;

1- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3-Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

5-En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

6- Görev yapacağı ülkenin dilini ve Türkçe'yi iyi derecede biliyor olmak.

7-Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede kullanmak,

8-İlgili ülkede çalışma iznine sahip olmak.

 

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

1- Başvuran kişinin dilekçesi (Adres bilgisi bulunacak şekilde),

2- Başvuran kişiye ait fotoğraflı özgeçmiş

(Özgeçmiş formu için; /meb_iys_dosyalar/2021_04/06212403_Oz_GecmiY_Formu_Ek-5.doc),

3- Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, yüksekokul, lisans, yüksek lisans, doktora diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri,

4- a) Yabancı uyruklular için Türkçe ve uluslararası dillerden birisine vakıf olmak (beyan / varsa dil puanı) (Ülkede konuşulan diller haricinde)

    b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğine dair belge,

5- T.C. Uyruklular için nüfus cüzdanı/kimlik kartı örneği, yabancı uyruklular için kimlik kartı örneği,

6- Aile Nüfus Kayıt Örneği,

7- İki adet vesikalık fotoğraf,

8- Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan,

9- Pasaport fotokopisi,

10- İlgili ülkede çalışma ve oturum izninin olduğuna dair belge,

11- Adli sicil durumu (Kişinin beyanı esas alınacaktır),

(Güvenlik soruşturması formu için; /meb_iys_dosyalar/2021_04/06212430_Guvenlik_SoruYturmasY_Formu_Ek-6.docx ),

12- Mecburi askerlik uygulaması bulunan ülkelerde askerlik durum bilgisi (Kişinin beyanı esas alınacaktır).

 

Not           :                 Başvuru Tarihleri 08.04.2021  -  21.04.2021 

Adres       :                 T.C. Almatı Başkonsolosluğu Tole-Bi  29A Almatı

İletişim  Bilgileri :       + 7 708 395 42 19, + 7 727 278 41 76

                                www.almati.meb.gov.tr

                                almati@meb.gov.tr

Tole Bi 29A 050010 Almatı/KAZAKİSTAN - 7 727 390 09 11

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.